Ksiegowosc

Niedziela zamknięte

Pon - Sb 8:00 - 16:00

ZADZWOŃ

13 43 11 373

NASZ ADRES

ul. Żwirki i Wigury 1, Dukla

Najlepsze Biuro Rachunkowe

W Twojej Okolicy

Poprowadzimy profesjonalne usługi księgowe firm!

Księgowość, podatki, kadry i płace:

To tematy w których zawsze pomoże Ci nasze biuro rachunkowe.

Zaufanie

Profesjonalizm

Doświadczenie

Szukasz Biura Rachunkowego dla siebie?

Czym się zajmujemy?

Nasze usługi

Oferujemy pełen zakres usług księgowo-rozliczeniowych

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

sporządzaniem sprawozdań finansowych, tworzeniem planu kont oraz polityki rachunkowości

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ewidencji ryczałtowej (przychodów), ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

Prowadzenie ewidencji VAT

sporządzaniem deklaracji: JPK_VAT, PIT, CIT

Sporządzanie sprawozdań do GUS

oraz do innych organizacji na zlecenie klienta

Wysyłanie deklaracji podatkowych

w imieniu klienta w określonym terminie wskazanym w przepisach podatkowych

Sporządzanie list płac pracowników

zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnyc

Prowadzenie ewidencji czasu pracy

oraz ewidencji nieobecności tj. zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie, ojcowskie itp.

Sporządzanie raportów rozliczeniowych

przekazywanych co miesiąc drogą elektroniczną do ZUS-u oraz dokumentów zarejestrowania i wyrejestrowania pracowników, jak również członków ich rodzin

Przekazywanie do ZUS-u wniosków

o zasiłek chorobowy, macierzyński oraz innych dokumentów dotyczących pracowników oraz właściciela

Sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na PFRON

oraz przygotowywaniem wniosków o dofinansowania osób niepełnosprawnych

Doradztwem podatkowym

w zakresie zakładania działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa w formie spółki

Przygotowaniem wszelkiej dokumentacji

potrzebnej przy ubieganiu się o kredyt, pożyczkę, leasing

Sporządzaniem analiz finansowych

na potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa

Kontaktem w imieniu klientów

z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznym, GUS-em, Inspektoratem Pracy itp.

Sprawdzaniem poprawności dowodów księgowych

pod względem formalno-rachunkowym, numerowaniem dokumentów księgowych, przechowywaniem oraz archiwizacją

Nasze Umiejętności i
Doświadczenie zwiększą efektywność twojej firmy

Gwarantujemy dużą oszczędność czasu i profesjonalne wsparcie.
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam zminimalizować spędzony czas klienta nad księgowością, a zmaksymalizować wydajność firmy.

Nasze możliwości

Obsługa płac

Sporządzamy dla klienta listy płac jego pracowników, formularzy, deklaracji, kart wynagrodzeń, dokumentów płatności

Reprezentacja W ZUS i US

Reprezentowanie przed Urzędami, prowadzenie ewidencji środków, rozrachunków z kontrahentami

Zarządzanie płynnością

Analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem kursowym, wdrażanie procedur usprawnień, kontrola umów, dokumentów, obieg dokumentów

Liczby mówią same za siebie

0

LAT DOŚWIADCZENIA